130 passasjerer tunnelfast i tre timer

Lokaltog rev ned kjøreledning i mørklagt tunnel. Bergensbanen stengt på ubestemt tid.