Med 3,45 i promille kolliderte han og skada både seg sjølv og andre

Sjølv hugsar mannen ingenting.