• VASKERIEKSPERTER: Kalpana Shresta, Siri Mjånes, Sadeta Sahbegovic og Per Morten Mardal har tatt eksamen i vaskerifaget, og har dermed bidratt til at Haukeland er det vaskeriet i Norge der flest ansatte har fagbrev. FOTO: HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

Norgesmester i vaskeri

Kollokvie i vaskerifag ga denne gjengen fagbrev og gjorde Haukeland til norgesmester.