• BER OM HJELP: Biskop Halvor Nordhaug sendte onsdag ettermiddag ut et brev til bergenspolitikerne om kirkeasylantenes situasjon. Foranledningen er interpellasjonen som legges fram i bystyret mandag.

Ber om engasjement for papirløse

Biskop Halvor Nordhaug synes det er tungt å være vitne til kirkeasylantene i Johanneskirken.