• Reddet: 25. september i år ble de 345 flyktningene i denne båten plukket opp av et cruiseskip. Flyktningene, de fleste fra Syria og mange av dem barn, ble brakt til en teltleir på Kypros. Foto: Haris Milonas, AP

Tyskland vil innføre europeiske flyktningkvoter

To land i Europa tar imot over halvparten av flyktningene som kommer til kontinentet. Nå vil regjeringen i Tyskland ha en mer rettferdig byrdefordeling.