170 millioner kroner skulle utvidelsen og rehabiliteringen av Kleppestø skole koste. Ifølge Askøyværingen var summen pr. 31. august 2014 økt til 220 millioner kroner.

Kommunens søksmål mot de to selskapene skulle etter planen opp for Nordhordland tingrett 17. november, men fredag formiddag opplyser tingrettsdommer Ronny Bølgen at det inngått et utenomrettslig forlik mellom partene.

— Det er inntil videre unntatt offentlighet hva vil er blitt enig om, sier Marit Rinnan, assisterende rådmann i Askøy kommune.

Rakner fornøyd

I Askøy kommune er de lite fornøyd med jobben som utbyggerne har gjort. Det ble tatt ut forliksklage mot arkitektfirmaet Fortunen AS og Sircom Rakner AS. Saken havnet derimot aldri i rettsapparatet. Nå er partene blitt enige om et forlik.

— Vi er fornøyd med resultatet, sier sivilingeniør Ole Rakner.

Han vil ikke si noe om beløpet.

— Forliket er konfidensielt. Jeg kan ikke gå inn på det. Nå er vi med ferdig saken, sier sivilingeniør Ole Rakner.

Årsaken til at Askøy kommune gikk til søksmål var uenighet i forbindelse med utbyggingen av Kleppestø ungdomsskole. I stevningen til Nordhordland tingrett kom det ifølge Askøyværingen frem at kommunen mener det ble gjort feil prosjektering i forbindelse med utvidelse og rehabilitering av Kleppestø ungdomsskole, noe som gjorde at prosjektet ble både forsinket og dyrere.

Askøy kommune krevde opprinnelig en erstatning på 2,1 millioner kroner. Siv Høgtun, ordfører i kommunen, ønsker ikke å kommentere saken.