Kuttar kunst for sjuke

Voss sjukehus har ikkje råd til å ha sju maleri hengande. Det kostar 300 kroner året for kvar.