Alle måtte få nytt passord

Hele bystyret måtte i dag skifte passord på PC-ene sine som ledd i jakten på en lekkasje fra kommunen.