Protest mot kvinneprest

Prestevalget splitter liberale og konservative.