Legg ned fødestover

Styreleder Clara Øberg i Helse Førde går lenger enn det som allereie er tilrådd.