• «FRYKTELEG TØFT»: Terje Førde (helt t.h.) tek med seg sju familiemedlemer og stikk frå kraftlinjekranglebygda. Her er Førde på eit arkivbilete frå 2010, saman med tre andre grunneigarar. ARKIVFOTO: ØYSTEIN TORHEIM

Terje slakta buskapen og flytta frå kraftlinje-striden i Bremanger

Terje Førde flyttar saman med sju andre familiemedlemer frå Ålfoten i Bremanger. Årsaka er den veldige striden kring kraftlinja i bygda.