• KONFLIKT I BARNEVERNET: Sjukefråværet har vore så høgt som 25 prosent i første kvartal av 2016. FOTO: 2111-tipsar

Ny tilsynsrunde etter rekordfråvær i barnevernet i Sogn

Sjukefråværet blant tilsette i Sogn barnevern var så høgt som 25 prosent i årets første kvartal. No er Arbeidstilsynet kopla inn for tredje gong.