Eldre over 75 år får ikke samme behandling som dem under 75: Norvald (74) hjerteoperert og tilbake i jobb

Da Norvald Elvik fikk hjertetrøbbel, ble blodårene hans blokket ut. 74-åringen er nå så sprek at han har sommerjobb. Slik behandling burde flere riktig gamle hjertepasienter få, mener forskere i Tromsø.