Vekk med bilen, mer til bussen

Dersom Bergen skal få mer penger til kollektivtrafikken, må det gjøres mer for å hindre privatbilismen. Det foreslår Samferdselsdepartementet.