Ingen vil kjøpe aldershjemsplasser

Flere av bydelene i Bergen har budsjettert med inntekter fra salg av aldershjemsplasser, plasser som ingen vil kjøpe. Pengene skal brukes til kjøp av sykehjemsplasser.