Ingen foreldelse på gebyrkrav

Ingen av kommunens innbyggere risikerer at eventuelle krav på tilbakebetaling av vann og avløpsgebyrer foreldes.