Det blir ingen ny fergestreik

Rederienes Landsforening og Norsk Sjømannsforbund ble mandag kveld enige om tariffoppgjøret, og det blir derfor ingen ny fergestreik.