Vil legge ned integreringskomiteen

Nyvalgt leder av Bergen kommunes komité for integrering av flyktninger og innvandrere vil legge ned komiteen.