Flere studentboliger i sentrum

Over nyttår starter planleggingen av nærere 500 nye studentboliger i Bergen sentrum. Utformingen avgjøres trolig i en arkitektkonkurranse.