Gasseksplosjon i Sandviken

En boligblokk måtte evakueres etter en eksplosjon på bensinstasjonen Smart i Sandviken i formiddag. Sjøgaten ble sperret i fire timer. All trafikk ble dirigert opp i Sandviken. Sjøgaten ble åpnet igjen klokken 14.21.