Husets hemmeligheter

Tilsynelatende er det ikke noe spesielt med Welhavens gate 46. Tilsynelatende.