Folke Bernadotte

Folke Bernadotte, 1895—1948, greve av Wisborg.