Fire slagsmål på en kveld

17-åringen sloss først med to festdeltakere, så med ambulansepersonale, deretter sine foreldre og til slutt to politimenn.