Bruker friområder som fylling

Hele lass med boss blir dumpet rett i naturen. – Det er forkastelig, sier Harald Bratseth.