Studenter frykter studiene

En av fire studenter frykter at de ikke vil klare å gjennomføre studiet de er i gang med, viser den landsdekkende stud.mag.-undersøkelsen.