- Meiningslaust å lage særnorsk matsporing

Gode system for sporing av råvarer til matvareindustrien eksisterer allereie, men så langt har dei ikkje blitt tatt i bruk i Norge.