- Smitteprøver av tilsette seier lite

Sjølv om det skulle bli funne E.coli-smitte blant nokon av dei 95 tilsette ved Terina Sogndal, er det slett ikkje gitt at dette faktisk er smittekjelda.