Hordalandsbønder er aktive bygdeutviklere

Interessen for utvikling av ny næringsvirksomhet blant hordalands bøndene er stor.