Velsmakande opprørsfrukt

Fruktbøndene som nekta å bli med på sentraliseringa til nytt fruktlager på Utne, haustar gode frukter i minimarknad.