Ingen skoler legges ned

Byrådet vil ikke legge ned noe skoler. Det er resultatet etter at skolebruksplanen har vært på høring i høst.