- Nesten umulig at dette ikke er sant

Advokat Helge Wesenberg, som nå er hyret inn for å bistå ekteparet Fagereng, sier det er "tilnærmet umulig" at tilståelsen i Fagereng-saken er usann.