Stjal fra arbeidsfellesskap

Tyver brøt seg i natt inn og stjal en pc fra Meland arbeidssenter for psykisk utviklingshemmede.