Friele i revers

Friele-effekten ser ut til å avta. Høyre mister like mange sympatisører som Frp vinner. De to høyrepartiene har stadig støtte fra halve Bergen. Arbeiderpartiet blør fortsatt.