Bryter fortsatt barnevernsloven

Fire av ti lovpålagte inspeksjoner ble ikke gjennomført i barnevernsinstitusjoner i Hordaland i fjor. Fylkesmannen skylder på manglende ressurser.

  • Ragnhild Hov
  • Henrik Stålhane Hiim
  • Arne Lutro
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 19 år gammel

Alle barnevernsinstitusjoner skal ha tilsyn fire til åtte ganger i året, ifølge forskriftene. I fjor klarte fylkesmannen i Hordaland bare å gjennomføre litt over 60 prosent. Ved barnehjemmene ble kun 45 prosent av de pålagte tilsynene gjennomført.

— Vi har ikke nok ressurser til å gjennomføre de lovpålagte inspeksjonene. Det har Barne- og familiedepartementet visst om hele tiden. Det er greit med regler og rutiner, men hvis vi ikke har ressurser til å påse at disse blir fulgt, er det ingen vits, sier fylkesmann Svein Alsaker. Han mener departementet og stortingspolitikerne må ta mye av skylden for den lave tilsynsprosenten.

1,5 årsverk på 112 barn

I fjor var det 112 barn på barnevernsinstitusjoner i Hordaland. Fylkesmannen brukte halvannet årsverk til å gjennomgå de 54 institusjonene som er i fylket.

Men det viser seg at tallet på tilsyn likevel var høyere i 2002 enn året før. Men prosentandelen ble lavere det siste året på grunn av at 11 nye private institusjoner ble etablert - uten at det ble tilført mer ressurser til tilsynsordningen.

I tillegg til tilsyn ved institusjonene, gjennomførte fylkesmannen tre inspeksjoner av barnevernssystemene i tre kommuner. Her gjennomgås blant annet bruken og lover og regler i lokalforvaltningen.

Fant femten lovbrudd

I Hordaland ble det i fjor oppdaget femten lovbrudd, ti flere enn året før, ved barnevernsinstitusjonene. I tillegg ble det gitt ni merknader til driften.

Under tilsynsbesøkene undersøker inspektørene blant annet om barna blir forsvarlig behandlet, at de blir behandlet med omsorg og respekt og at det blir satt en målsetting for barnas opphold. Bruk av tvangsmidler og bemanningen ved institusjonene blir også undersøkt.

Det var fylkesmannen som hadde bestilt rapporten om tilstanden ved elleve barnehjem i Bergen i perioden 1954 til 1980. Han forteller til BT at han akter å følge opp rapporten ved å arrangere en konferanse til høsten.

— Vi må få tilsynsordningene på dagsordenen og finne ut hva vi gjør nå, sier Alsaker.

- Kunne ikke skjedd i dag

Rapporten som ble lagt frem torsdag påviste grov omsorgssvikt, seksuelle overgrep og sviktende tilsyn ved barnehjemmene i Bergen.

— Kan dette skje i dag?

— Jeg tror ikke det, men det kan selvsagt være enkelttilfeller. Kulturen og kvaliteten på barnevernstjenesten er en helt annen nå enn tidligere, sier ansvarlig for fylkesmannens tilsyn, Eirik Lyssand.

Publisert

Les mer om dette temaet