Hausta noko anna

Direkte ordførarval skulle auke valdeltakinga og skape større engasjement i lokalpolitikken. Slik gjekk det ikkje.