Lovere kjappere saksbehandling

55 dager. Det er, i snitt, hvor mye det skal ta neste år å få behandlet en byggesøknad.