Kirkens lengsel

Kirkens lengsel har vært et yndet tema gjennom historien. Selvsagt fordi dette er noe av grunnen til vår tro.