• FLERE P-PLASSER: Forlengelse av dagens parkeringsbygg i retning av denne rundkjøringen vil gi 400 av de i alt 1100 nye parkeringsplassene på Flesland. <p/>FOTO: ARNE NILSEN

Flesland får 1100 nye P-plasser

Avinor skal bygge hele 1100 nye parkeringsplasser på Flesland. 400 av dem er i parkeringshus.