Vil stanse høyhus i Jonsvollskvartalet

Et 17 etasjers høyhus i Jonsvollskvartalet kan være i strid med nasjonale kulturminneinteresser, mener fylkesrådmann Paul M. Nilsen.