Bergen legg på seg

Bergen med omland og Stord har hatt ein tosifra vekst i folketalet dei siste 15 åra. Masfjorden, Jondal og alle dei tre kommunane i Indre Hardanger har hatt ein nedgang på over 10 prosent i same tidsrom.