Ingen likestilling i Indremisjonen

Kvinnene i Indremisjonsforbundet (ImF) oppnår ikke å bli likestilt med mennene. Men for første gang i ImFs over hundreårige historie kan de velges inn i forbundsstyret.