Opna vegen i Kjøsnesfjorden

Riksveg 5 i Kjøsnesfjorden i Jølster er no opna att for trafikk etter å ha vore stengd sidan i føremiddag.