Bompengestyre får sparken

SUNNHORDLAND: Fylkeskommunen er møkk lei av pengebruken til Sunnhordland Bru og Tunnelselskap. Nå vil politikerne kaste hele styret, som består av både ordførere og fylkesrådmann