Mannskap-forsvarar redd rettspåverknad

Stord: – Vi er no opptekne av at Sunnhordland tingrett i den pågåande saka ikkje vil statuera eksempel av allmennpreventive omsyn som følgje av den siste MF «Os»-episoden.