Presset til å bygge firefelts vei

Arbeiderpartiet gir etter for presset og åpner for fire felt på Flyplassveien.