Metanolfrykt årsak til økningen

Underdirektør i seksjon for grensekontroll i Tollvesenet, Ketil Ottesen, tror den enorme økningen i beslag har sammenheng med metanolsaken i fjor. Flere mennesker mistet livet etter å ha drukket forgiftet smuglersprit.