Miljøkabling i sakte fart

Siden BKKs vedtak i 1997 om jordkabling av høyspentledninger seks steder i Bergen, er bare to prosjekter gjennomført.