Endrer reglene etter Rocknes

Stabilitetskomiteen i FNs sjøfartsorganisasjon IMO støtter flere av Norges forslag til forbedret sikkerhet for bulkskip. Bakgrunnen for de nye regelforslagene er erfaringene fra Rocknes-ulykken.