Ett møte på tre år om innendørsprostitusjon

I 2001 siden lovet byråd Kristin Ravnanger å gripe fatt i innendørsprostitusjonen. Status tre år etter: En handlingsplan på et skrivebord, men ingen penger.