Vil øke rettssikkerhet for vergetrengende

Hjelpeverger og lokale overformynderier skal ikke lenger forvalte penger, foreslår Vergemålsutvalget. Midlene skal i stedet plasseres i sentrale fond.